Tháng: Tháng Năm 2017

Tháng Năm 6, 2017 Đặng Trọng Dũng

VỤ ÁN Ở QUẬN 6 GÂY SÓNG TRÊN FB “CỐ Ý…, NGHE NÓI SAU KHI TUYÊN ÁN, đại diện VKS đòi gặp riêng bị cáo khuyên đừng kháng cáo. Vụ án mà cả 03 luật sư bào chữa làm đơn kiến nghị tại Tòa đòi khởi tố BỊ HẠI VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI …CHƯA ĐẠT.Vụ…

Tháng Năm 6, 2017 Đặng Trọng Dũng

VỤ ÁN Ở QUẬN 6 GÂY SÓNG TRÊN FB “CỐ Ý…, NGHE NÓI SAU KHI TUYÊN ÁN, đại diện VKS đòi gặp riêng bị cáo khuyên đừng kháng cáo. Vụ án mà cả 03 luật sư bào chữa làm đơn kiến nghị tại Tòa đòi khởi tố BỊ HẠI VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI …CHƯA ĐẠT.Vụ…