VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐĂNG DŨNG & NINH HÒA

To Protect & To Serve - Phục vụ & Bảo Vệ
Phổ biến kiến thức pháp luật để bảo vệ đồng bào

GIỚI THIỆU

Là  một văn phòng luật sư có uy tín tại TPHCM với các luật sư lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm trong các lãnh vực dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh...

 

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tư vấn để bào chữa
Biện hộ trước tòa án
Dịch vụ xuất nhập cảnh Hoa Kỳ & Canada
Dịch thuật Anh Pháp Hoa

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG